Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji
 

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku

ul. Kościuszki 30 bud. 17

19-300 Ełk

Telefon: 261 322 210

Fax: 261 322 204

Email: wkuelk@ron.mil.pl

 

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

 

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

 

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.