Strona Główna BIP Strona Główna
SAMOOBRONA KOBIET
 

Informujemy, że w wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza Resortu Obrony Narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej:

>>>link<<<

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku osobą odpowiedzialną udzielanie informacji nt. szkolenia jest p. Zbigniew MOŻEJEWSKI (261 332 206).