Strona Główna BIP Strona Główna
SAMOOBRONA KOBIET
 

Szanowne Panie!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie wykazane II edycją "samoobrony kobiet".
Informuję, że WKU w Ełku zakończyła zbieranie chętnych do II edycji "samoobrony kobiet".
Zapraszamy do systematycznego odwiedzania stron internetowych MON, WSzW i WKU,
na których będą się ukazywać informacje dotyczące II edycji zajęć.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku osobą odpowiedzialną
za udzielanie informacji nt. szkolenia jest p. Zbigniew MOŻEJEWSKI (tel. 261 332 206).

Z  poważaniem
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Ełku