Strona Główna BIP Strona Główna
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
 

Przeniesienie żołnierzy zawodowych do służby w 4BOT w Olsztynie

Informujemy, że żołnierze zawodowi zainteresowani służbą w 4BOT w Olsztynie powinni kontaktować się bezpośrednio z sekcją personalną 4BOT.

DANE TELEADRESOWE:

Szef S-1
4. Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
mjr BOCIAN Jerzy - 261 323 511

Szef Sztabu
4. Warmińsko - Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
ppłk LICHOŃCZAK Artur - 261 323 501


Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.

Materiały do samokształcenia dla TSW

Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:

tel.: 261 332 221, 261 332 222

wkuelk.rekrutacja@ron.mil.pl