Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

USTAWY

USTAWA
 z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
USTAWA
z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
POBIERZ
USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
USTAWA
z dnia 21 grudnia 2008r. o służbie cywilnej.

 ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przydziałów kryzysowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie okresowej służby wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie wojsk. obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ćwiczeń wojskowych.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTÓW
z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przdziały kryzysowe.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniajacym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych zołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2015r. w sprawie służby przygotowawczej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 marca 2010r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 marca 2010r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz własciwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.