Strona Główna BIP Strona Główna
Czynności
 

W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z

1. Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2. Ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

4. Założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;

5. Wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;

6. Przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanych stosunku do służby wojskowej;

7. Przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

CZYNNOŚCI O KTÓRYCH MOWA NALEŻĄ:

1. W pkt 1 - do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) albo upoważnionego pracownika urzędu gminy (miasta);

2. W pkt 2 - do powiatowej komisji lekarskiej;

3. Pkt 3-7 - do wojskowego komendanta uzupełnień albo jego upoważnionego przedstawiciela.