Strona Główna BIP Strona Główna
Dokumenty
 

OSOBA PODLEGAJĄCA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

POWINNA POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ PRZEDSTAWIĆ

  • dowód osobisty,
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3X4 cm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki.

Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.