Strona Główna BIP Strona Główna
Komisje lekarskie
 

KOMISJE LEKARSKIE

Komisje lekarskie określają zdolność osób do czynnej służby wojskowej.

Działają one w systemie dwuinstancyjnym:

  • powiatowe komisje lekarskie - jako pierwsza instancja,
  • wojewódzkie komisje lekarskie - stanowiące organa drugiej instancji (odwoławcze).