Strona Główna BIP Strona Główna
Podoficer zawodowy
 

PROCEDURY POWOŁYWANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W korpusie podoficerów zawodowych do zawodowej służby wojskowej powołuje się:

  • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
  • podoficera rezerwy, posiadającego ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień. Więcej informacji na temat zawodowej służby wojskowej można szukać na stronie internetowej Dowództwa Wojsk Lądowych www.army.mil.pl

Żołnierze odbywający służbę wojskową  ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają pisemny wniosek do komendanta szkoły podoficerskiej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Osoba ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa pisemny wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły podoficerskiej.

Średnie uposażenia miesięczne (uposażenie zasadnicze, bez dodatku za długoletnią służbę) wynosi dla kaprala - 3 690 zł.