Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE REKONWERSJI

 

USTAWA
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

POBIERZ

USTAWA
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

POBIERZ

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

POBIERZ

USTAWA
z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

POBIERZ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.

POBIERZ

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

POBIERZ

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

POBIERZ

DECYZJA Nr 440/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej.

POBIERZ