Strona Główna BIP Strona Główna
WKU z WSzW Olsztyn
 

 

 

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W OLSZTYNIE
ul. Jagiellońska 53
10-283 OLSZTYN
261 321 865, 261 321 840
Sekretariat - wszwolsztyn@ron.mil.pl
NSR, nabór do zawodowej służby wojskowej - rekrutacja.wszwolsztyn@wp.mil.pl
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - rekonwersja.wszwolsztyn@wp.mil.pl
Radca Prawny - prawnik.wszwolsztyn@wp.mil.pl
Rzecznik Prasowy WSzW Olsztyn - rzecznik.wszwolsztyn@wp.mil.pl

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W ELBLĄGU

ul. Królewiecka 167a
82-304 ELBLĄG
261 313 480
wkuelblag@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W EŁKU

ul. Kościuszki 30, bud. nr 17
19-300 EŁK
261 332 210
wkuelk.info@ron.mil.pl

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W GIŻYCKU

ul. Moniuszki 7
11-500 GIŻYCKO
261 335 571
wkugizicko@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ul. Spółdzielców 24
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
261 317 465
wku.lidzbark@ron.mil.pl

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OLSZTYNIE

Al. Warszawska 96
10-702 OLSZTYN
261 322 650
wkuolsztyn@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OSTRÓDZIE

ul. Czarnieckiego 28
14-100 OSTRÓDA
261 326 570
wkuostroda@ron.mil.pl