Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

KONTAKT W SPRAWACH REKONWERSJI

 

Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej DSS MON

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

tel. 261 845 599

 

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

02-097 Warszawa, ul. Banacha 2

tel. 261 826 678, fax. 261 826 674

e-mail: wcaz@wp.pl

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53

tel. 261 321 836, 261 321 838, 261 321 834, 261 321 841, 261 321 845

e-mail: oazolsztyn@wp.pl

 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie

10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 96

tel. 261 321 533

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53

Specjalistą ds. rozwoju zawodowego jest

Izabela SURAWSKA, tel. 261 321 848

e-mail: rekonwersja.wszwolsztyn@wp.mil.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku

19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30, bud. nr 17

tel. 261 332 220

email: wkuelk@ron.mil.pl