Strona Główna BIP Strona Główna
Opiekun indywidualny
 

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku utworzone zostało stanowisko OPIEKUNA INDYWIDUALNEGO. Opiekunem Indywidualnym na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku jest pan kpt. Dariusz MIODUSZEWSKI.

kpt. Dariusz MIODUSZEWSKI

tel.: 261 332 222

 

Dodatkowo można zadawać pytania dotyczące ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

wkuelk@ron.mil.pl

weteran@mon.gov.pl

 

Dodatkowe informacje o weteranach można uzyskać pod adresem Ministerstwa Obrony Narodowej