Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

  • niekarana sądownie;
  • posiadająca  obywatelstwo polskie;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • wiek co najmniej osiemnaście lat;
  • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

 

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

  • niekarana sądownie;
  • posiadająca  obywatelstwo polskie;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • wiek co najmniej osiemnaście lat;
  • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego - dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich.

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku