Strona Główna BIP Strona Główna
Uczelnie wojskowe
 

Warunki i tryb przyjęć na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademicki 2017/2018.

W roku akademickim 2017/2018 kandydaci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do następujących uczelni wojskowych:

  1. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie >>>uchwała<<< >>>prezentacja promocyjna<<<,
  2. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni >>>uchwała<<<,
  3. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu >>>uchwała<<<,
  4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (kierunek wojskowy medyczny) >>>uchwała<<<,
  5. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie >>>uchwała<<<.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

www.wat.edu.pl

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

im. Bohaterów Westerplatte

ul. inż. Jana Śmidowicza 69

81-103 Gdynia

www.amw.gdynia.pl

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

im. gen. Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

www.wso.wroc.pl

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303

08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl