Strona Główna BIP Strona Główna
Studium oficerskie
 

Nabór w 2017 r. na szkolenia wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:

 1. absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich nie będących żołnierzami zawodowymi,
 2. szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat,
 3. podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na  kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym albo posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;    
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych;

 

Zgodnie z Decyzją Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2016 poz. 151) kandydaci składają wnioski na szkolenie:

 • do 30 października 2016r.

- na 8,5 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów krajowych uczelni medycznych, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);   

 • do 20 stycznia 2017r.

-   na 3 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów krajowych uczelni medycznych, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);

 • do 15 maja 2017r.

-   na 12 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów krajowych uczelni medycznych;

 • do 15 maja 2017r.

-   na 24 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów krajowych uczelni medycznych;

 • do 30 września 2017r.

-   na 6 - miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • do 20 stycznia 2017r.

-   na 3 - miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 • do 15 maja 2017r.

-   na 12 - miesięczne szkolenie dla szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;

 

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich nie będących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2017/2018 określa:

Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2016r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r.

Jesteś zainteresowany(a) tą formą służby zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku, ul. Kościuszki 30 lub zadzwoń 261 332 222.