Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
2016-02-01 14:50:29
JW 2031 Lipowiec
Oferty pracy - JW 2031 Lipowiec

Informujemy, iż JW 2031 Lipowiec prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych w różnych specjalnościach wojskowych. Koniecznością jest spełnienie warunków formalno-prawnych i posiadanie wymaganych kwalifikacji (minimalne wymagania określa specjalność wojskowa).

Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji 23.02.2016r. od godz. 9:00.

Kandydaci powinni stawić się na kwalifikacje do:

Jednostka Wojskowa 2031

Lipowiec 138

12-100 Szczytno

Proces kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie formalno-prawne możliwości powołania kandydata do służby, zdanie egzaminu z WF oraz pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu wiedzy wymaganej do objęcia konkretnego stanowiska służbowego.

Wszelkich dodatkowych informacji można dowiedzieć się w JW 2031 Lipowiec, na stronie internetowej www.8brt.wp.mil.pl lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku, ul. Kościuszki 30 bud. 17 pod nr tel. 261 332 221.

 

powrót >>>